Döntéshozatal


Az ülésekröl készített hang és képanyag:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai