Közérdekű Bejelentések

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikusan beadható nyomtatvány (USZI_99)

Papír alapú nyomtatvány

e-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu

A panasz és közérdekű bejelentés szóban vagy írásban történő érkezését követően a Hivatal jegyzőkönyvezi a bejelentést, vagy hatáskör és illetékesség hiánya esetén átteszi az ügyet a megfelelő szervnek. A panasz vagy a közérdekű bejelentés megfelelő ügyintézőre történő szignálása, majd az adatbázis kitöltése után megkezdődik a panasz átfogó kivizsgálása. A kivizsgálást követően a szükséges intézkedések megtétele következik. Majd utolsó lépésként az ügyfél tájékoztatása 30 napon belül a megtett intézkedésekről, az adatbázis frissítése, majd az ügy lezárása.

Panaszok, és a közérdekű bejelentések intézésének eljárási rendjéről: A panaszok, és a közérdekű bejelentésekintézésének eljárási rendjéről

Törvények, Kormány- és miniszteri rendeletek:

Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

közérdekű kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos további információk: https://budavar.hu/jogserelem