Szervezeti és Működési Szabályzat,közjogi szervezetszabályozó eszközök

Törvények, rendeletek listája: link

Önkormányzati rendeletek: link

Adatvédemi Szabályzat

JUT_2022_24(VI-20)_Adatvédelmi_és_Adatbiztonsági_Szabályzat_Budavári_Polg_H.pdf.pdf

Közjogi szervezetszabályozó eszközök

10_2020_JUT_felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról.pdf

10_2021_JUT_ a 4_2021. normatív utasítás módosításáról (a hiteles másolatkészítés szabályairól).pdf

11_2022_JUT_ A 2022.évi országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazási eljárás pü-i lebonoylításáról és belső ellenőrzési rendjéről.pdf

12_2021_JUT_Önkormányzat arculati kézikönyvének alkalmazásáról a hivatal írásbeli kapcsolattartásában.pdf

13_2020_JUT_ 1_2020. normatív utasítás módosításáról (jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának rendjéről).pdf

14_2021_JUT_ 5_2021. normatív utasítás módosításáról (elektronikus aláírás és elektronikus bélyegzési szabályzatról).pdf

15_2021_JUT_ a 4_2021. normatív utasítás módosításáról (hiteles másolatkészítés szabályairól).pdf

16_2021_JUT_ 1_2021 normatív utasítás módosításáról (a Polgármesteri Hivatal előszignálási jegyzékéről).pdf

17_2021_JUT_a szerződések előkészítésének rendjéről.pdf

18_2021_JUT_a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedéséről.pdf

19_2021_JUT_a 1_2020. normatív utasítás módosításáról (a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának a rendjéről).pdf

19_2022_JUT_hiteles_másolatkészítés.pdf

1_2019_EUT_ Vagyonnyilatkozattételi eljárásról.pdf

1_2019_JUT_ Önkormányzat egyes rendeleteinek 2019. évi átfogó felülvizsgálatáról.pdf

1_2019_PUT KÖZBESZERZÉS Krisztina tér.pdf

1_2019_PUT_Közbeszerzés előkészítése _Budapest I. kerület Krisztina tér 1. sz. alatti ingatlan felújítási és átalakítási munkái.pdf

1_2020_EUT_Számviteli Politika.pdf

1_2020_JUT_ a Jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának a rendjéről.pdf

1_2021_JUT- a Polgármesteri Hivatal előszignálási jegyzékéről.pdf

1_2022_EUT_Közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló sz..pdf

20_2021_JUT_ az igazgatási szünet szabályainak végrehajtásáról.pdf

20_2022_JUT_elektronikus_aláírás.pdf

21_2021_JUT_ Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról.pdf

21_2022_JUT_előszignálás.pdf

22_2021_JUT_ 18_2021 normatív utasítás módosításáról ( SARS-COV-2 kronavíris világjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről).pdf

23_2021_JUT_ a Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályaztáról.pdf

2_2019_PUT_ Közbeszerzés előkészítése_Budapest I. kerület Anjou sétány felújítása.pdf

2_2020_EUT_Eszközök és Források.pdf

2_2021_JUT_ Zárlati feladatok elvégzéséről.pdf

2_2022_EUT_Integritáskezelés szabályozására.pdf

3_2019_PUT_ Közbeszerzés előkészítése_ Budapest I. kerület Anjou sétány felújítása.pdf

3_2020_EUT_Beszerzési Szabályzat módosítása_3_2020.pdf

3_2021_JUT_ A Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartásáról, használatának rendjéről.pdf

3_2022_EUT_A panaszok, és a közérdekű bejelentésekintézésének eljárási rendjéről.pdf

4_2019_PUT_ közbeszerzés előkészítése_ bUdapest I. kerület, Táncsis Mihány utca burkolat felújítása.pdf

4_2020_EUT_Pénzkezelési Szabályzat.pdf

4_2020_JUT_ 1_2020. (III.26.) normatív utasítás modósítása (jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásáról.pdf

4_2021_JUT_ a hiteles másoltkészítés szabályairól.pdf

4_2021_PUT_ Gazdálkodási szabályzat_Budavári Önk..pdf

5_2019_PUT_közbeszerzés előkészítése_ Budapest I. kerület Csap u. felújítása.pdf

5_2020_EUT_Számlarend és Számlatükör_1. rész.pdf

5_2020_EUT_Számlarend és Számlatükör_2. rész.pdf

5_2020_JUT_A_Polgármesteri_Hivatal_Kozszolgáltati_Szabalyzatarol.pdf

5_2021_JUT_elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatról.pdf

5_2022_JUT_a nemdohányzók védelméről szóló szabályzatról.pdf

6_2019_PUT- az egyetértési jog gyakorlásáról.pdf

6_2020_EUT_Ajándék és meghívás szabályzat.pdf

6_2022_Normatív utasítása Az Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatról szóló 5_2021. (I. 27.) NORMATÍV utasítás MÓDOSÍTÁSÁRÓL.pdf

7_2020_EUT_Eszközök és Források leltározási szabályzat.pdf

8_2021_JUT_1.Gazdálkodási szabályzat_Hivatal.pdf

8_2021_JUT_2. Gazdálkodási Szabályzat Nemzetiségi Önk..pdf

8_2022.A Hiteles másolatkészítés szabályairól szóló 4_2021. (1.20.) normatív UTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL.pdf

9_2022_JUT_ Sars- Cov-2 koronavírus világjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről szóló ut..pdf

EUT 2015_5 Gépjármű üzemeltetési szabályzat.pdf

EUT 2017_3 Operatív_Belső_Kontrollrendszer_BDV_446_3_2017.pdf

EUT 2018_1 Közbeszerzési szabályzat.pdf

EUT 2018_2 az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokról és eljárásrendről.pdf

EUT_2012_3_Közérdekű_adatok_közzétételének_rendjéről.pdf

JUT 2018_3 Informatikai Biztonsági Szabályzat.pdf

JUT 2018_6 Hivatali Ügyrend hatályos (20190101).pdf

JUT 2018_8 mobiltelefonok_használatáról_hatályos_20190101.pdf

kornyezetallapotjelentes.pdf

PUT 2008_8 kiadmányozásról.pdf

PUT 2017_1 KÖZBESZERZÉS kátyúzás_közbesz_eljárás.pdf

PUT 2018_3 KÖZBESZERZÉS zöldfelületek.pdf

PUT 2018_4 KÖZBESZERZÉS közúthálózat_közbeszerzés_BDV_22522_2018.pdf

PUT 2018_5 KÖZBESZERZÉS nyomdai feladatok.pdf

PUT 2020_1 (I.2.) az alpolgármesterek feladat és hatásköréről.pdf

PUT 2020_2 (III.17.) rendkívüli szünet elrendeléséről az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődei.pdf

PUT 2020_3_BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA.pdf

PUT 2020_4 (III.19.) egyes önkormányzati veszélyhelyzet idején való.pdf

PUT 2020_5 (IV. 22.) a kiadmányozásról.pdf

PUT 2020_6 (IV. 21.) a közbeszerzési eljárás előkészítéséről.pdf

PUT 2020_8 (XI. 12.) önkormányzat selejtezési szabályzat.pdf

PUT 2021_1 (I. 07.) Kiadm. egységes szerk..pdf

PUT 2021_1 (I. 7.) Kiadmányozás módosításáról.pdf

PUT 2021_2 (I. 12.) az Önkormányzat költségvetési szervei sajtómegjelenéséről.pdf

PUT 2021_3 (II. 10.) Veszélyhelyzet kiadmányozás.pdf

PUT 2021_5. (V. 14.) arculati kézikönyv.pdf

__2020_EUT_A gépjármű üzemeltetési szabályzat.pdf

__2020_EUT_Bel- és külföldi kiküldetések szabályzata.pdf

__2020_EUT_Önköltség számítási szabályzat.pdf

__2020_EUT_Reprezentációs kiadások felosztásánakj szabályzata.pdf

Nyilvántartások

Gyűjtött adatok listája.pdf

közérdekű adatok- általános lista.pdf

PH_Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest_Fovaros_I_kerulet_Budavari_Polgarmesteri_Hivatal.pdf

Önkormányzat_Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest_I_Kerulet_Budavari_Onkormanyzat_Képviselo-testulete_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzata.pdf